Thiết Bị Xử Lý Nước Ngưng FSN
Thiết Bị Xử Lý Nước Ngưng FSN

Thiết Bị Xử Lý Nước Ngưng FSN

FSN cung cấp các loại thiết bị xả nước ngưng tự động như van xả tự động điện dung; Van xả phao từ tính; Van xả điện tử hoặc định thời gian. Không gây tổn thất khí hoặc tổn thất tối thiểu tùy theo ứng dụng của từng thiết bị.
Facebook Twitter Google +1